fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Nakazujemy pod klątwą Jozuego...

Rzeczpospolita
My, Sąd Duchowny Stały Zgromadzenia naszego Miasta Warszawy i Pragi, z przyłączeniem dodanych duchownych oraz przyłączeniem wszystkich starszych, poborców wszystkich Bractw Świętych zgromadzenia naszego, nakazujemy pod wielką klątwą, wyrokiem owych świętych, klątwą taką, którą Jozue, syn Nuna, Jerycho przeklął, klątwą, którą Elizeusz chłopaków klął, klątwą tą, którą Gezego, sługę swego, klął, klątwą tą, którą Barak przeklął Meros (...) i wszelkimi klątwami, które od czasu Mojżesza, nauczyciela naszego, zdziałane były, na każdego człowieka, mężczyznę lub kobietę, kawalera lub pannę, który skryje lub kupi mięso koszerne i z tego nie zapłaci, co się za to zapłacić należy dzierżawcom krubki mięsa koszernego, ten człowiek będzie przeklęty od nieba i ludzi, w klątwie się zostanie, będzie na niego przeklęctwo, ten człowiek będzie oddzielony od zgromadzenia Izraelitów, niech nie zejdzie sędziwość jego w pomyślności do grobu, niech nie będzie opłakany ani pogrzebany, jako śmieci na polu niech będzie, niech dzieci jego będą sierotami, a żona jego wdową. Tułaczem i biegunem niech będzie na ziemi spuchłym z głodu i zasuszonym z pragnienia, niech przypadną na niego wszystkie przeklęctwa w zakonie napisane. Wszelka plaga i choroba niech od niego nie odstąpi. [...]Ten, któryby wyż wyrażonemu nakazowi nie był posłusznym, niech ułomność i upadek jego rychło nastąpi. O Boże, Boże duchów wszelkiego ciała, zgub i zgładź go, poniżaj go, czyń go poddanym, potęp go, wycinaj go, zapalczywość Boska i wicher trwały niech nad głową niezbożnych zostanie, złe duchy niech go spotkają, niech będzie przeklętym, gdzie się obróci, ze strachem niech dusza jego zejdzie, wrzód w gardle niech przyczyną śmierci jego będzie (...). Panie, nie chciej odpuścić mu, niech się zapali gniew Pański, a zapalczywość jego przeciwko człowiekowi temu, niech spadną na niego wszystkie przeklęctwa, które są zapisane w księdze zakonu, niech Bóg jego imię spod nieba zgładzi i wyłączy go Pan na złe ze wszystkich pokoleń izraelskich, według każdego przeklęctwa i przymierza napisanego w księgach zakonu tego. [...]
Klątwę podpisało kilkunastu rabinów z różnych miast i miasteczek, poborcy Świętego Bractwa oraz poborcy Szpitala Starozakonnych i poborcy Nawiedzenia Chorych – czyli wszystkie prestiżowe grupy w gminie. Kopia przekładu klątwy na uchylających się od opłaty koszernego obwieszczonej po synagogach 18 listopada r. 1817. Tekst przetłumaczył Salomon Tobiaszewicz, translator przysięgły Trybunału Cywilnego I Instancji i Handlowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA