fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy samorząd może zażądać od beneficjenta zwrotu dotacji

Fotolia.com
Decyzja organu administracji dot. zwrotu dotacji potwierdzi jedynie powstanie zobowiązania. W konsekwencji, podmiot, który ją otrzymał będzie musiał zapłacić odsetki za zwłokę.

Dotacja jest instrumentem za pomocą którego jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wykonywanie konkretnych zadań przez jednostkę sektora finansów publicznych lub inny podmiot. Takimi środkami finansowymi beneficjent nie może dysponować dowolnie. Jeżeli nie były one wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem lub nie zostały wydane w pełnej kwocie, to podlegają zwrotowi odpowiednio - w całości lub w niewykorzystanej części. Organem właściwym w sprawach przyznania i zwrotu dotacji celowej jest w zależności od poziomu samorządu: wójt, starosta lub marszałek województwa.

Czytaj także: Czy firmy nastawione na innowacyjność mogą liczyć na unijne dotacje

Co w umowie

Podstawą do transferu środków publicznych w ramach udzielania dotacji celowej jest umowa dotacyjna. Zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) musi ona określać:

- wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dota...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA