fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykazujemy składki za prowadzących działalność w formularzach ubezpieczeniowych

Rzeczpospolita
Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, musisz w ZUS złożyć dokumenty zgłoszeniowe jako płatnik składek oraz zgłosić się do ubezpieczeń, a także za każdy miesiąc opłacać należne składki
DO ZUS płatnik składek zgłasza się, składając formularz ZUS ZFA we właściwym oddziale. Ma to być dokument pisemny według ustalonego wzoru albo wydruk z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez ZUS. Do zgłoszenia płatnik dołącza kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu REGON. Zgłosić musi się w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.U prowadzących działalność w spółce cywilnej płatnikiem składek na ich ubezpieczenia mogą być sami wspólnicy lub może nim być za nich spółka. Wtedy to ona zgłasza wspólników do ubezpieczeń i co miesiąc rozlicza za nich składki w składanym za każdego wspólnika raporcie.Zgłoszenie na formularzu ZUS ZUA powinno nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. Gdy osoba prowadząca biznes ma oprócz działalności inny tytuł do ubezpieczeń (równocześnie jest zatrudniona na cały etat), z d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA