fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Projekt Karty Praw Podatnika

Podatnik ma prawo oczekiwać, że organy podatkowe (organy kontroli skarbowej)1) będą postępowały sprawiedliwie, a w szczególności:- rozstrzygały sprawy podatkowe bezstronnie,- wymagały zapłaty podatku tylko w wysokości wynikającej z ustawy podatkowej,- traktowały każdego w taki sam sposób i nie nadużywały środków represji w przypadku gdy obowiązek został naruszony po raz pierwszy a uszczerbek finansowy jest znikomy;2) będą udzielały pomocy, w szczególności przez:- rozstrzyganie w prawidłowy sposób spraw podatkowych,- dołożenie należytej staranności w ustaleniu praw i obowiązków podatnika,- dostarczenie jasnych broszur i formularzy,- rzetelne i uprzejme traktowanie każdego podatnika;3) będą właściwie wykonywały swoje obowiązki, w szczególności przez:- załatwianie spraw podatkowych szybko i dokładnie,- zachowanie w poufności osobistych spraw podatnika,- wykorzystywanie dostarczonych informacji wyłącznie w sposób zgodny z prawem,- załatwianie sp...
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA