fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy prawo regresu sprawcy szkody

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z kwestią regresu ubezpieczyciela do pracownika należy sprawdzić, jak kwestię tę regulują postanowienia warunków ubezpieczenia.
- Czy w przypadku, gdy pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej i ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z polisy OC przedsiębiorstwa, ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do pracownika – sprawcy szkody? – pyta czytelnik.Zgodnie z art. 828 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, z dniem zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania.Przepisy prawa pracy przewidują natomiast, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, to pracodawca jest wyłącznie zobowiązany do naprawienia szkody. Poszkodowany może dochodzić bezpośrednio od pracownika naprawienia szkody tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy z przyczyn faktycznych nie może dochodzić naprawienia szkody od pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2008 r., I...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA