fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

PO WER – 1,2 mld euro dla uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój przyniesie 1,2 mld euro dla uczelni i studentów.
Bloomberg
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwsze konkursy w programie "Wiedza edukacja rozwój".

PO WER, czyli program operacyjny „Wiedza edukacja rozwój", to jedyny z nowych programów krajowych w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014–2020 zastąpił on program „Kapitał ludzki" realizowany od 2007 do 2013 r. (de facto 2007–2015).

Miliardy na naukę

Jedną z jego części (III oś priorytetową) nazwano „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju". Trafi na nią 1,25 mld euro (5 mld zł) z budżetu PO WER i to z niej będzie finansowany nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Uczelnie przyszłości".

Ma on na celu lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w tzw. miękkie kompetencje, jak również podniesienie jakości nauki i dydaktyki oraz wzmocnienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Pieniądze z PO WER na „Uczelnie przyszłości" podzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które ogłosiło już pierwsze dwa konkursy.

Pierwsze nabory

Pierwszy z nich, ogłoszony w ramach działania 3.1 PO WER „Kompetencje w szkolnictwie wyższym", ma przynieść projekty dotyczące podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Budżet konkursu to 250 mln zł.

O pieniądze mogą się ubiegać wyłącznie szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, które kształcą co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Wnioski od nich, w formie elektronicznej, NCBR będzie przyjmować od 22 czerwca do 22 lipca br.

W tych samych dniach NCBR czeka na aplikacje w drugim konkursie, ogłoszonym w PO WER w działaniu 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego". Nabór dotyczy obsługi systemów antyplagiatowych. Chodzi o dwa rodzaje projektów. Pierwszy dotyczy tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source, drugi natomiast modyfikacji funkcjonującego już w wyższej szkole publicznej bądź niepublicznej (one mogą się ubiegać o dotacje) systemu lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego. Przedsięwzięcia te muszą być uzupełnione o opracowanie i wdrożenie na uczelni precyzyjnych procedur antyplagiatowych. Budżet konkursu to 100 mln zł, z czego maksymalnie 10 mln zł trafi na projekty dotyczące tworzenia nowych systemów antyplagiatowych.

Co dalej w 2015 r.

Jeszcze w tym roku NCBR wraz z MNiSW zaplanowały kolejne dwa konkursy i trzy projekty pozakonkursowe. Konkursy wystartują w takich częściach programu „Uczelnie przyszłości" (de facto PO WER), jak: „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych" oraz „Studiujesz? Praktykuj!". Obydwa wystartują w III kwartale br. W przypadku „Programu praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych", na który ogółem przeznaczono 32,5 mln euro, chodzi o wypracowanie i przetestowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych we wszystkich państwowych wyższych szkołach zawodowych.

Z kolei przedsięwzięcie „Studiujesz? Praktykuj!" ma zapewnić studentom wysokiej jakości staże. Przeznaczono na nie 130 mln euro, ale na początek budżet pierwszego konkursu, który wystartuje w drugiej połowie br., wyniesie 550 mln zł. Również w III kwartale br. ma ruszyć projekt „Najlepsi z najlepszych", na który przeznaczono ogółem 10 mln euro. Ma on na celu wsparcie udziału wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.

Z kolei w IV kwartale br. mają ruszyć „Akademickie biura karier", na które przeznaczono ogółem 18 mln euro. W tym przypadku chodzi o wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez takie instytucje, jak akademickie biura karier wspomagające studentów w podjęciu zatrudnienia. Na początek wyróżniające się akademickie biura karier działające przy uczelniach mogą liczyć na 76 mln zł.

Dalsze konkursy zaplanowano bądź na przełom lat 2015 i 2016 (tak jest w przypadku studiów doktoranckich – budżet 112 mln euro), bądź na przyszły rok. W 2016 r. popłyną pieniądze na nowe programy kształcenia (pula 306 mln euro), umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego (budżet 75 mln euro) oraz konsolidację uczelni (61 mln euro).

Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego

W latach 2007–2013 unijne fundusze strukturalne były wykorzystywane głównie na infrastrukturę naukową. Dzięki nim zyskaliśmy m.in. nowoczesne laboratoria i sale wykładowe. Teraz będziemy się koncentrować m.in. na poprawie jakości kształcenia, otwarciu na świat – czyli umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, oraz na tym, aby studenci byli bliżej rynku pracy. Nie chcemy po prostu wydać pieniędzy europejskich, ale zainwestować je tak, aby przyniosły one zmiany, bo szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Temu ma służyć nasz nowy program nazwany „Uczelnie przyszłości" finansowany z programu operacyjnego „Wiedza edukacja rozwój" (PO WER).

„Wiedza edukacja rozwój" to odpowiedź na wyzwania i jednocześnie narzędzie realizacji Strategii Europa 2020. To program, który uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, zjawiskami demograficznymi, a także inwestycjami w kapitał ludzki.

STRONY KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

- „Infrastruktura i środowisko 2014–2020" www.pois.gov.pl

- „Inteligentny rozwój" www.poir.gov.pl

- „Wiedza edukacja rozwój" www.power.gov.pl

- „Polska cyfrowa" www.popc.gov.pl

- „Polska wschodnia" www.polskawschodnia.gov.pl

- „Pomoc techniczna 2014–2020" www.popt.gov.pl

Województwa też dzielą pieniądze Europejskiego Funduszu Społecznego. Mają swoje programy regionalne

W piątek Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił pierwszy konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

Pieniądze z niego pomogą bezrobotnym. Będą oni mogli pozyskać dotacje m.in. na założenie własnej firmy. To jeden z popularniejszych mechanizmów wsparcia, z których korzystali dotychczas bezrobotni.

– To pierwszy nabór. Rozpoczyna on wydawanie pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. Do 2023 r. na wsparcie rozwoju rynku pracy – osób szukających zatrudnienia, pracodawców – przeznaczymy ponad 101 mln euro. Rozdysponowaniem tak dużych funduszy zajmie się sprawdzona instytucja pośrednicząca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, której kompetencje docenia także rząd, zlecając jej wdrażanie na Dolnym Śląsku krajowego programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój" – mówi Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Ogłoszony w piątek nabór dotyczy projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

– Pomoc ma na celu zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi o osoby, które mają np. więcej niż 50 lat, są niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne bądź też mają niskie kwalifikacje. Spore trudności w znalezieniu pracy mają także kobiety. Na wsparcie obu tych grup w br. przeznaczymy ponad 36 mln zł. Na pomoc będzie mogło liczyć ponad 3,7 tysiąca Dolnoślązaków. Wnioski od urzędów pracy będą przyjmowane od 8 do 19 czerwca, po ich analizie będziemy podpisywać umowy – zapowiada Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Dofinansowywane projekty muszą być skierowane do osób powyżej 30. roku życia, bez zatrudnienia i zarejestrowanych jako bezrobotne. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na bezzwrotne dotacje (maksymalnie 26 tys. zł), praktyki, dopłaty do zatrudnienia, doposażenie stanowisk pracy, dokształcanie lub przekwalifikowanie zgodne z potrzebami rynku pracy.

W latach 2007–2013 wszystkie programy regionalne, także dolnośląski, były finansowane wyłącznie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W okresie 2014–2020 są to już programy dwufunduszowe finansowane zarówno z EFRR, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA