fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Podpis na wypowiedzeniu opłaty rocznej może nie wystarczać do podwyżki

123RF
Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy zamiast prezydenta miasta pod podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste może podpisać się urzędnik.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wystąpił z bardzo ważnym dla miast oraz użytkowników wieczystych pytaniem prawnym. Chodzi o aktualizację rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Często ważność podwyżek podważana jest w sądzie z powodu czysto formalnego. Pod pismem z podwyżką podpisany jest pracownik urzędu miasta, a nie jego prezydent.

Sąd okręgowy, do którego trafiła taka sprawa, nabrał wątpliwości natury prawnej. Nie był pewien, czy prezydent miasta może umocować pracownika urzędu miasta do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu opłaty w dotychczasowej wysokości, czy też jest to czynność czysto cywilnoprawna należąca do wyłącznej kompetencji prezydenta.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn) stwierdza bowiem, że za aktualizację rocznych opłat oraz za inne czynności związane z tymi opłatami odpowiada właściwy organ. Definicję tego pojęcia zawiera art. 4 pkt 9 tej ustawy. Zgodnie z nim organem właściwym w odniesieniu do nieruchomości gminy jest organ wykonawczy gminy, powiatu lub województwa, a dla nieruchomości Skarb Państwa-starosta. W tym zaś konkretnym wypadku chodzi o nieruchomości SP, dlatego organem właściwym będzie prezydent miasta.

Pojęcie „właściwy organ" użyte w ugn oznacza organ osoby prawnej, która jest właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Zdaniem zaś SO organy osoby prawnej nie mają zdolności prawnej, nie są więc podmiotami praw o charakterze cywilnym. Podejmują one działania wyłącznie za te osoby prawne, w których strukturach działają.

W tym konkretnym wypadku oświadczenie o wypowiedzeniu stawki opłaty rocznej złożył zastępca dyrektora wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami, powołując się na upoważnienie prezydenta miasta. Nie wskazał jednak choćby w formie odwołania się do art. 11 ust. 1 ugn, że robi to z upoważnienia prezydenta, ale za Skarb Państwa. Dlatego sąd okręgowy nabrał wątpliwości, czy oświadczenie w sprawie podwyżki było w ogóle skuteczne.

Regulamin organizacji urzędu przyznaje prezydentowi miasta prawo do upoważnienia swoich zastępców i innych pracowników do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Oznaczałoby to, że zastępca dyrektora miał do tego prawo.

– Niemniej jednak trudno wypowiedzenie dotychczasowych stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego uznać za sprawy administracji publicznej – podkreślił olsztyński Sąd Okręgowy. – Mają one bowiem charakter cywilnoprawny. Sąd stoi więc na stanowisku, że upoważnienie prezydenta do działania w jego imieniu nie jest tożsame z umocowaniem do podejmowania czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA