fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Energetyka

Dobre kwartalne wyniki Taurona

Bloomberg
Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2015 roku 502 mln zł, czyli 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Jest to efekt wzrostu przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych, a także zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za 2013 rok.

Zysk operacyjny wyniósł 585,6 mln zł wobec 632,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei EBITDA przekroczyła 1 mld zł i była o ok. 6 proc. gorsza niż rok wcześniej.

Największy udział w wyniku EBITDA miała dystrybucja (EBITDA 546,7 mln zł, spadek o 2 proc. rdr). Z kolei ta wypracowana przez obszar sprzedaży spadła o ok. 19 proc. do 193,8 mln zł. EBITDA segmentu wytwarzanie wzrosła o 12,6 proc., do 284,3 mln zł. W segmencie Wydobycie wynik był ujemny, na poziomie minus 44,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto spadły o 2,7 proc., do 4,754 mld zł. Spółka tłumaczy spadek przychodów wydzieleniem ze struktury grupy Zakładu Wytwórczego Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazania ich do Tameh Polska oraz niższymi przychodami ze sprzedaży detalicznej energii. Z drugiej strony pozytywnie na poziom sprzedaży wpłynęły wyższe wolumeny i stawki za usługę dystrybucyjną oraz wyższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych.

- W I kwartale 2015 r. wypracowaliśmy wyniki finansowe wyższe od prognoz analityków. Takie rezultaty, uzyskane w relatywnie trudnym otoczeniu, potwierdzają, że nasza strategia handlowa bardzo dobrze wpisuje się w obecne realia rynkowe – powiedział cytowany w komunikacie spółki Dariusz Lubera, prezes Taurona.

Zwrócił uwagę na korzyści płynące z obecności grupy w całym energetycznym łańcuchu wartości. Tym razem – obok dystrybucji – bardzo pozytywnie na wyniki Taurona wpłynęło wytwarzanie.

EBITDA na poziomie ponad 1 mld zł i marża EBITDA sięgająca 21,5 proc. to efekt konsekwentnie realizowanych działań zmierzających do poprawy rentowności i efektywności – dodał Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych. Dodał, że w I kwartale 2015 r. spółka uzyskała oszczędności na poziomie 120 mln zł, a program poprawy efektywności zaplanowany na lata 2013-2015 jest już zrealizowany niemal w 100 proc. - Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Prace nad kolejnym programem poprawy efektywności są już zaawansowane - zapowiedział.

W I kwartale 2015 r. grupa wyprodukowała 0,97 mln ton węgla handlowego wobec 1,25 mln ton rok wcześniej. Produkcja energii wzrosła o 6,5 proc., do 3,93 TWh. Wolumen dystrybucji energii w I kwartale 2015 r. wzrósł o 2 proc., do 12,5 TWh. Liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej grupy w ciągu roku powiększyła się o ok. 30 tysięcy W I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 792 mln zł, co oznacza wzrostu o 40 proc. w stosunku do I kwartału 2014 r. Zwiększenie poziomu inwestycji ma związek m.in. z rozpoczęciem prac na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii rocznie.

Ponadto Grupa TAURON kontynuowała m.in. budowę instalacji odazotowania spalin w blokach klasy 200 MW w Elektrowniach Jaworzno III i Łaziska. Trwają prace związane z budową bloku kogeneracyjnego w Zakładzie Wytwarzania Tychy oraz bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, który jest już zaawansowany w 76 proc.

Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie, który na koniec marca 2015 r. wynosił 1,91.

Źródło: energianews.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA