fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

RIO przypomina: absolutorium z wykonania budżetu coraz bliżej

www.sxc.hu
Z treści uchwały absolutoryjnej powinno wynikać, że została podjęta na podstawie rozpatrzonego sprawozdania za rok 2014 i po jego zatwierdzeniu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przypomina zasady udzielania organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego absolutorium z wykonania budżetu w ubiegłym roku. Rada i jej komisja rewizyjna muszą pamiętać, że powinny dopełnić poszczególnych czynności w określonych terminach.

Komisja rewizyjna rady (sejmiku) rozpatruje sprawozdania: finansowe; z wykonania budżetu wraz z opinią RIO na jego temat oraz informację o stanie mienia komunalnego j.s.t.

Następnie w terminie do 15 czerwca komisja przedstawia właściwej radzie (sejmikowi) wniosek w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo zarządu (powiatu, województwa).

– Wniosek w sprawie absolutorium przygotowany przez komisję rewizyjną musi zostać zaopiniowana przez właściwą RIO – przypomina Wojciech Tarnowski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. – W tym celu i z odpowiednim wyprzedzeniem komisja rewizyjna rady np. gminy powinna taki wniosek przesłać do izby, a z jego treści ma jednoznacznie wynikać, czy komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie czy też o nieudzielenie absolutorium wójtowi.

Taki zaopiniowany wniosek rozpatrywany jest następnie przez radę (sejmik). Natomiast samą uchwalę w sprawie absolutorium organ stanowiący j.s.t. podejmuje do 30 czerwca.

– Podstawą nieudzielenia absolutorium mogą być tylko wyraźnie wyartykułowane i zasadne zarzuty dotyczące wykonania budżetu – przypomina Wojciech Tarnowski. – Nieudzielenie absolutorium z innych przyczyn jest istotnym naruszeniem prawa.

W przypadku gmin o podjęciu uchwały w sprawie udzielenia bądź nie absolutorium decyduje bezwzględna większość ustawowego składu rady. Jeżeli ta większość nie zostanie uzyskana, uchwała nie zapada.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA