fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Budżet zarobi: gminy zapłacą więcej VAT

www.sxc.hu
Przez ostatnią nowelizację ustawy o VAT samorządy stracą i chcą, by prezydent skierował ją do Trybunału.

Związek Miast Polskich postanowił zwrócić się do prezydenta RP, aby ten podpisał uchwaloną 9 kwietnia 2015 r. nowelizację ustawy o VAT i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, by ten ocenił niekorzystne dla samorządów rozwiązania. Chodzi o zapisane w nowelizacji zasady ustalania proporcji w procesie odliczania VAT naliczonego.

Spór wokół proporcji

– Mówiąc w dużym uproszczeniu, proporcje te służą oddzieleniu tej działalności jednostek samorządu terytorialnego, która opodatkowaniu VAT podlega, od niepodlegającej temu podatkowi – wyjaśnia Marcin Święcicki, poseł PO.

Proporcje te samorząd będzie obliczał albo na podstawie określonych w rozporządzeniu kryteriów, albo opierając się na danych finansowych. Ta druga metoda zakłada, że proporcje mają być obliczane jako stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej w rocznym obrocie j.s.t. powiększonym o dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze otrzymane na wykonywaną przez samorząd działalność inną niż gospodarcza.

Ustalone zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT proporcje będą miały wpływ na wysokość VAT, który samorząd musi zapłacić.

– A to dlatego, że zgodnie z nowymi zasadami przy wyliczaniu proporcji odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług nabytych np. w związku z remontem budynku urzędu miasta będzie trzeba uwzględnić m.in. subwencję oświatową czy otrzymaną dotację na świadczenia rodzinne – tłumaczy Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Oznacza to, że dochody j.s.t. z dotacji i subwencji, które z wydatkami na przykładowy remont nie mają nic wspólnego, wpłyną na ostateczną wysokość VAT, który gmina będzie musiała zapłacić.

Sprawa dla Trybunału Konstytucyjnego

– Uważamy, że niedopuszczalne jest, aby przychód wynikający z działalności j.s.t. w całości związanej z czynnościami niepodlegającymi regulacjom ustawy o VAT wpływał w jakikolwiek sposób na wysokość odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług – mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. – A określanie w rozporządzeniu kryteriów, od których zależy, ile samorząd ma zapłacić podatku, jest niezgodne z art. 217 konstytucji – dodaje.

Zgodnie z treścią tego artykułu nakładanie danin, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych oraz zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta RP

Roman Namysłowski, partner w Tax Advisory Services

Nowelizacja ustawy o VAT znacznie zmniejszy zakres prawa do odliczenia naliczonego VAT, a w konsekwencji zwiększy koszty funkcjonowania samorządów. Resort finansów nigdy nie ukrywał, że taki jest cel przepisów. Jednocześnie MF ma prawo do wydania rozporządzenia, które określiłoby w sposób bardziej precyzyjny zasady kalkulacji pre-współczynnika i oddający specyfikę funkcjonowania JST. Ważne, aby samorządy włączyły się w jego przygotowanie, co zapewni, że zakres odliczenia nie będzie ani za duży, ani za mały. Zwłaszcza że niektóre przepływy pieniężne nie powinny negatywnie wpływać na zakres prawa do odliczenia VAT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA