fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jaka odpowiedzialność za szkody, gdy nieruchomością zarządza profesjonalista

Magdalena Sikora, aplikant radcowski, Dittmajer i Wspólnicy
Rzeczpospolita

- Jako właściciel galerii handlowej mam obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. Słyszałem, że mogę się zwolnić z odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeżeli powierzę zarząd nad nieruchomością podmiotowi zawodowo wykonującemu takie czynności albo prawidłowo wybiorę zarządcę. Co to oznacza w praktyce? – pyta czytelnik.

Właściciel galerii handlowej co do zasady odpowiedzialny jest za szkody powstałe na skutek niezapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, nawet jeśli zlecił zarząd nad obiektem innemu podmiotowi. Jednak są dwie sytuacje wskazane w art. 429 k.c., gdy właściciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe na terenie galerii, wynikające z niezapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu przez zarządcę.

Pierwszy przypadek będzie miał miejsce, gdy przy powierzaniu zarządu wybór zarządcy został dokonany w staranny sposób, czyli dokonując wyboru, właściciel galerii uwzględnił kwalifikacje zarządcy. Przykładowo, sprawdził jego umiejętności i doświadczenie zawodowe, zapoznał się z rekomendacjami, jakimi zarządca dysponował. O starannym wyborze można też mówić, jeżeli dany zarządca już wcześniej współpracował z właścicielem galerii i należycie wywiązywał się ze swoich obowiązków.

Właściciel galerii nie będzie odpowiadał za szkody, także gdy powierzy zarząd nad nieruchomością podmiotowi zawodowo wykonującemu takie czynności. Najłatwiej ustalić zakres zawodowej działalności zarządcy poprzez sprawdzenie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności w CEIDG lub w KRS. Jednak z uwagi na brak obowiązku wskazywania wszystkich kodów nie jest to jedyna możliwość. Można także, przykładowo, sprawdzić, czy dany podmiot funkcjonuje na rynku jako zarządca i czy świadczy takie usługi.

Niestety, w razie zdarzenia powodującego szkodę to właściciel będzie musiał wykazać, że dołożył należytej staranności w wyborze zarządcy albo że zarządca w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności.

Zasada dotycząca wyłączenia odpowiedzialności może oczywiście znaleźć zastosowanie nie tylko w przypadku powierzenia wspomnianych czynności zarządcy, ale także np. firmie zajmującej się działalnością budowlaną, transportową, utrzymywaniem czystości czy biuru rachunkowemu.

Przykład

Pan Łukasz powierzył remont lokalu firmie budowalno-remontowej. Doszło do uszkodzenia rury i zalania sąsiedniego lokalu. Przy spełnieniu przesłanki z art. 429 k.c. za szkodę odpowie firma wykonująca remont.

Często się zdarza, że powierzający szuka podmiotu, któremu będzie mógł powierzyć wykonanie czynności, właśnie w celu zwolnienia się z odpowiedzialności za ewentualne szkody. Warto zadbać, aby podmiot podejmujący się wykonania określonych czynności posiadał ubezpieczenie OC, co może znacznie ułatwić naprawienie szkód.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA