fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nie ma ochrony ubezpieczeniowej auta

www.sxc.hu
Prowadzę działalność gospodarczą, w której wykorzystuję samochód firmowy. Czym skutkuje nieopłacenie w terminie raty składki za ubezpieczenie pojazdu?

Posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC, którą zawiera się co do zasady na okres 12 miesięcy.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, o których mowa w art. 39 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy, natomiast w przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach niezapłacenie kolejnej raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie skutkuje ustaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zatem pojazd pomimo braku opłacenia raty składki nadal pozostaje ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA