fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Kiedy małżonkowie mogą wypełnić wspólny PIT

Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące tego, kto i kiedy może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem
W 2007 roku pracowałam na etacie i prowadziłam działalność gospodarczą, z której rozliczałam się kartą podatkową. Jednak nie przez cały rok, lecz tylko dziewięć miesięcy. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, który w ubiegłym roku nie miał żadnych dochodów?
Nie Takiej możliwości nie ma. Zabraniają tego wyraźnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z nich, że korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej wyklucza wspólne opodatkowanie. Bez znaczenia jest, że rozliczała się pani w ten sposób tylko przez część roku podatkowego. Jeśli zatem mąż lub żona płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub stosuje kartę podatkową, o wspólnym rozliczeniu mogą zapomnieć.
Jaki PIT powinniśmy wypełnić, jeśli mój małżonek ma działalność (książka przychodów i rozchodów), a ja pracuję na etacie? Czy musimy, by rozliczyć się wspólnie, złożyć jakiś wniosek do końca kwietnia?
Nie Żadnych wniosków składać nie trzeba. Jeśli małżonkowie spełniają wszystkie warunki pozwalające na wspólne opodatkowanie uzyskiwanych przez nich dochodów (a więc m.in. istniała między nimi przez cały rok wspólność majątkowa), mogą wypełnić razem PIT. Informują o tym urząd, zaznaczając odpowiedni kwadrat w poz. 6 formularza PIT. To jest właśnie ten wniosek. Ponieważ jedno z małżonków ma dochody z działalności, a drugie z pracy na etacie, wypełnią PIT-36. Zaznaczą w nim w poz. 6 kwadrat z nr 2 – wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy. Istotne jest tylko to, by – jeśli chcą rozliczać się razem – PIT złożyli do końca kwietnia. Spóźnienie z zeznaniem możliwość tę odbiera. Podobnie gdy mąż lub żona nie podpisze zeznania. W obu wypadkach będą musieli złożyć dwa odrębne zeznania.
W 2007 roku zawarliśmy związek małżeński. Za ten rok rozliczamy się z żoną oddzielnie. Zastanawiam się jednak, czy aby za 2008 rok rozliczyć się na jednym PIT, musimy zgłosić to w urzędzie skarbowym w jakimś terminie?
Nie Małżonkowie nie muszą zgłaszać chęci wspólnego rozliczenia w urzędzie skarbowym. Wystarczy (gdy spełniają warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych), że wypełnią za 2008 rok wspólny PIT, zaznaczając w poz. 6 formularza kwadracik informujący o wyborze takiego sposobu opodatkowania.
Czy mogę się rozliczyć wspólnie z żoną, która poza jedną umową--zleceniem nie zarobiła nic w ubiegłym roku?
Tak Jeśli spełnione są warunki pozwalające na wspólne rozliczenie, nie ma przeszkód, by małżonkowie rozliczyli się razem, nawet wtedy, gdy żona w ubiegłym roku zarobiła niewiele lub nic. Chodzi o to, by podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (a więc tu mieli miejsce zamieszkania), by istniała między nimi wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy i żeby przez cały ten rok byli w związku małżeńskim. Dodatkowo mąż lub żona nie mogą płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ani stosować karty podatkowej albo podatku liniowego od zysków z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Na początku tego roku zmarła moja żona. Nigdy nie pracowała. Od kilku lat rozliczaliśmy się wspólnie. Czy za 2007 rok też mogę wypełnić wspólny PIT, mimo że żona zmarła?
Tak Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez męża, jeśli pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonka zmarła po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego. Dodatkowo trzeba oczywiście spełnić warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. by do żadnego z małżonków nie mogły mieć zastosowania przepisy ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA