fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Dowód osobisty i akt urodzenia do odebrania w dowolnym urzędzie

Fotorzepa, Karol Zienkiewicz Karol Zienkiewicz
1 marca rusza System Rejestrów Państwowych. Dzięki temu w dowolnym urzędzie na terenie kraju będzie można wyrobić dowód osobisty albo uzyskać odpis aktu urodzenia lub aktu zgonu.

Obecnie większość urzędników nie ma pełnego dostępu do danych zawartych w zbiorze PESEL czy ewidencji dowodów osobistych. W każdej gminie urzędnicy pracują na odrębnym systemie. Mogą korzystać tylko z tych informacji, które dotyczą mieszkańców ich gminy. Dlatego odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty można odebrać w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania.

To ma się zmienić po 1 marca. System Rejestrów Państwowych (SRP) połączy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Zostaną do niego podłączone wszystkie gminy i wszystkie uzyskają dostęp do ogólnopolskiej bazy danych.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Adres naszego zameldowania nie będzie decydował o właściwości urzędu. Większość spraw załatwimy w każdej gminie, ponieważ urzędnik znajdzie nasze dane w ogólnopolskim systemie.

Teraz, aby złożyć wniosek o dowód osobisty, trzeba osobiście przyjść do odpowiedniego urzędu. Dodatkowo – jeżeli np. urodziliśmy się w innym mieście – przy wniosku o pierwszy dowód koniecznie trzeba dostarczyć odpis skrócony aktu urodzenia. Od 1 marca dowód osobisty będziemy mogli wyrobić w wybranym, najbliższym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Dodatkowo wkrótce w całym kraju ma być uruchomiona możliwość sprawdzenia przez Internet, czy dowód jest już gotowy do odbioru by nie fatygować się niepotrzebnie do urzędu. Obecnie taką usługę oferują tylko niektóre gminy – w oparciu o lokalne aplikacje.

Do załatwienia wielu spraw konieczne są odpisy z naszych aktów stanu cywilnego np. urodzenia, ślubu czy zgonu. Dotychczas musieliśmy osobiście jechać do miejsca, w którym przechowywany był nasz akt (w przypadku aktu urodzenia - do miejscowości, w której przyszliśmy na świat). Dla wielu osób oznaczało to konieczność długiej podróży i brania urlopu w pracy. Wraz z uruchomieniem nowego systemu SRP i tę sprawę będzie można załatwić dużo łatwiej. W sprawach załatwianych w urzędach stanu cywilnego odpisy w ogóle nie będą już potrzebne, a w innych - podobnie jak w przypadku dowodu osobistego, po 1 marca możemy udać się do wybranego urzędu stanu cywilnego i poprosić o odpis.

Nowy system ułatwi życie także urzędnikom. Nie będą musieli już prowadzić między sobą korespondencji, by uzyskać informacje potrzebne do załatwienia spraw obywatelskich. Wszystkie znajdą w SRP, do którego dostęp umożliwi zainstalowana na komputerach aplikacja ŹRÓDŁO. Aplikacja zostanie udostępniona bezpłatnie wszystkim uprawnionym podmiotom (np. gminom oraz urzędom wojewódzkim).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że nowy system został zbudowany w taki sposób, by maksymalnie chronić dane obywateli przed niepowołanymi osobami.

SRP ma także pozytywnie wpłynąć na aktualność danych w centralnym zbiorze PESEL, z którego korzystają ZUS czy NFZ na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego. Dziś dane z systemów lokalnych spływają do niego z kilku-, a nawet kilkunastodniowym opóźnieniem. To oznacza, że bazy ZUS czy NFZ (np. eWUŚ) często są nieaktualne.

Źródło: MSW
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA