fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Kiedy trzeba uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Jeżeli działalność rozpoczęto w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w następnym, to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód z pierwszego niepełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, po uzupełnieniu.

Gdy prowadziłem firmę, w czasie trwającego ponad rok zatrudnienia nie opłacałem składek na ubezpieczenia społeczne. Przystąpiłem do nich, w tym do chorobowego, bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę, czyli od 20 października 2014 r. Na okres od 10 do 17 listopada 2014 r. otrzymałem ZUS ZLA. Czy dostanę zasiłek chorobowy, a jeśli tak, to jak zostanie ustalona jego podstawa? – pyta czytelnik.

Tak.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wlicza się jednak poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Tak było w analizowanej sytuacji. Zatem warunek dotyczący tzw. okresu wyczekiwania na zasiłek został spełniony.

Jeżeli przedsiębiorca zachorował 10 listopada, a od 20 października podlega ubezpieczeniu chorobowemu z działalności (po przerwie nie dłuższej niż 30 dni od ustania ubezpieczenia ze stosunku pracy), to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przychód ubezpieczonego podlega uzupełnieniu. Uzupełnia się go do kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu chorobowemu przez pełny miesiąc kalendarzowy. Zatem podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w analizowanej sytuacji stanowi przychód za październik 2014 r., po uzupełnieniu oraz po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71 proc.

podstawa prawna: art. 3 pkt 4, art. 4, art. 49 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA