fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Procedura tax free - obowiązki sprzedawcy

Sądy zgodnie orzekają, ?że niezłożenie przez przedsiębiorcę w urzędzie skarbowym informacji o tym, że zwraca VAT przyjezdnym ?z krajów trzecich, nie odbiera mu prawa do rozliczania podatku na zasadach przewidzianych dla eksportu.
Ustawa o VAT stanowi, że ?w celu skorzystania ze stawki zero proc. VAT do dostawy towarów na rzecz podróżnych sprzedawca powinien poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie:- ?że jest sprzedawcą- ?o miejscu, gdzie podróżny kupujący towary może odebrać podatek, a także- ?z kim ma zawarte umowy ?o zwrot podatku oraz przedłożyć kopie tych umów.Pozbawienie sprzedawcy prawa do zastosowania stawki zero proc. VAT z powodu niespełnienia przez niego wymogów formalnych, podczas gdy materialna przesłanka zwrotu VAT została spełniona, tj. nastąpił wywóz towarów poza obszar UE, jest niedopuszczalne.Przekonane o tym są sądy administracyjne, m.in. NSA ?w wyroku z 12 czerwca 2012 r. ?(I FSK 841/11). NSA zauważył, że jeżeli fakt dostawy w bagażu osobistym podróżnego jest bezsporny, to stawka zero proc. VAT przysługuje, nawet jeśli ?podatnik pominął pewne wymogi formalne. Podobne stanowisko zajął WSA w Rzeszowie ?w wyroku z 18 września 2012 r. ?(I SA/Rz 658/12). Z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA