fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odszkodowania można domagać się nawet ?po kilkunastu latach, gdy umowa nienależycie wykonana

www.sxc.hu
W przypadku nienależytego wykonania umowy możliwość żądania odszkodowania jest nawet ?po kilkunastu latach od zakończenia świadczenia usług. Termin przedawnienia zaczyna bowiem biec dopiero od daty wystąpienia szkody, a nie zakończenia wykonywania umowy.
Każdy ma prawo dochodzenia swoich praw przed sądem. Sam fakt, że roszczenie jest przedawnione nie musi automatycznie oznaczać oddalenia powództwa. Sąd będzie zmuszony do podjęcia takiej decyzji dopiero w przypadku skutecznego zgłoszenia zarzutu przedawnienia przez pozwanego, co nie zawsze ma miejsce. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo powołania się na przedawnienie, wiele pozwów nie trafia do sądów. Ta sytuacja może się zmienić ?w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku nienależytego wykonania umowy.Kiedy odpowiedzialność wchodzi w grę Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przepis ten kształtuje odpowiedzialność ?w wyniku wadliwego wykonania umowy. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy łącznie zostaną spełnione trzy przesłanki: naru...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA