fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzynastki

Trzynastka zwiększa zasiłek chorobowy

Trzynastka zwiększa zasiłek chorobowy
Fotorzepa, Dąbrowski Mateusz Mateusz dąbrowski
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane pracownikom sfery budżetowej jest wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, bo jest oskładkowane i pomniejszane za okresy niezdolności do pracy.
Jako pracownik tzw. budżetówki dostanę pierwszy raz trzynastkę. Na początku przyszłego roku muszę się poddać operacji na kręgosłup, więc po niej będę korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Czy trzynastka wpłynie na wysokość świadczeń chorobowych? Czy jeśli operacja i zwolnienie nastąpi przed jej wypłatą, stracę na ich  wysokości? – pyta czytelniczka.
Nie. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Do podstawy zasiłkowej wlicza się tylko te składniki płacowe, które podlegają oskładkowaniu i są zmniejszane z tytułu nieobecności pracownika w pracy np. z powodu choroby. Z uwagi, że trzynastka nie została wymieniona w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wśród nieoskładkowanych przychodów pracownika, nie ma wątpliwości, że trzeba opłacać od niej składki. Przesądzone jest również, że warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Sąd Najwyższy w uchwale ?z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26) i w uchwale z 7 lipca 2011 r. ?(III PZP 3/11, OSNP 2012/1-2/3) postanowił, że przy ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się wynagrodzenia i zasiłku otrzymanego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej jest odpowiednikiem premii z zysku w sferze gospodarczej. Dlatego ustalając wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku, należy wliczać trzynastkę na zasadach dotyczących składników rocznych. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa uwzględniamy ją zatem w podstawie wymiaru zasiłków w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Gdy pracownik zachoruje przed wypłatą trzynastki za dany rok, trzeba przyjąć kwotę wypłaconą mu za rok poprzedni. Z wyjaśnień ZUS zawartych w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zamieszczonym na stronie internetowej) wynika, jak należy postąpić, gdy dodatkowe wynagrodzenie roczne nie zostało wypłacone również za poprzedni rok. Wówczas należy ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku bez tego składnika, a po jego wypłaceniu przeliczyć świadczenie, uwzględniając roczne wynagrodzenie ?i wypłacić wyrównanie.
podstawa prawna: art. 2, art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1144)
podstawa prawna: art. 3 pkt 3, art. 36, art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 5 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 159)
podstawa prawna: § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA