fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

KNF: ubezpieczyciele odporni na niskie stopy procentowe

Zakłady ubezpieczeń z Polski potwierdziły wysoką odporność na ryzyko niskich stóp procentowych - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w środowym komunikacie.
Komisja podała, że w ramach europejskich stress testów koordynowanych w 2014 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), dokonano m.in. badania wpływu na sektor ubezpieczeniowy przedłużających się niskich stóp procentowych.
W Polsce w teście wzięło udział siedem zakładów ubezpieczeń: PZU, PZU Życie, TUiR Warta, TUnŻ Warta, ING TUnŻ, MetLife TUnŻiR i TU na Życie Europa.
"Dla zakładów ubezpieczeń biorących udział w ćwiczeniu średni wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego przed testem stresu wyniósł 330 proc. (wobec ustawowego minimum na poziomie 100 proc.)" - napisano w komunikacie.
KNF podała, że dla większości zakładów ubezpieczeń w Polsce scenariuszem niekorzystnym jest wzrost, a nie spadek, stóp procentowych.
"Związane jest to z niewielkim udziałem w polskim rynku ubezpieczeń długoterminowych, m.in. związanych ze świadczeniami w formie rent, brakiem złożonych opcji i gwarancji w produktach ubezpieczeniowych oraz z faktem, że w zdecydowanej większości zakładów ubezpieczeń biorących udział w testach wartość obligacji i innych instrumentów o podobnym charakterze (np. dłużnych funduszy inwestycyjnych, depozytów bankowych, pożyczek) jest większa niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyznaczonych zgodnie z zasadami Wypłacalność II" - napisano w komunikacie.
Testy zostały przeprowadzone według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w oparciu o bilans i wymogi kapitałowe wyznaczone zgodnie z zasadami Wypłacalność II.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA