fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Odwołanie z urlopu bezpłatnego trzeba przewidzieć przy jego udzielaniu

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Jeśli szef zgodzi się udzielić podwładnemu niepłatnej przerwy nieprzekraczającej ?trzech miesięcy, nie wezwie go wcześniej do pracy, nawet gdy uprzedził go o tej możliwości udzielając urlopu.
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, to pracodawca może odwołać podwładnego ?z urlopu bezpłatnego pod warunkiem, że łącznie zachodzą następujące przesłanki (wykazane w art. 174 § 3 i 4 k.p.):
Ważne! Odwołanie z urlopu bezpłatnego może też nastąpić przed upływem trzech miesięcy.
Gdy pracodawca odwoła etatowca z urlopu bezpłatnego ?w sposób sprzeczny z uregulowaniami kodeksu pracy lub uzgodnieniami stron, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p.
Pracownik odwołany z urlopu musi wrócić do pracy. Odmowa jest jednoznaczna z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, chyba że jest spowodowana czynnikami niezależnymi od podwładnego, co musi jednak udowodnić.
Jednocześnie przełożony nie może odmówić zatrudnienia pracownika odwołanego z urlopu bezpłatnego. Jeśli to zrobi, etatowcowi przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy ?i o wypłatę wynagrodzenia za czas gotowości do jej świadczenia (art. 22 § 1 i art. 81 § 1 k.p.).
—Anna Borysewicz, adwokat
podstawa prawna: art. 22 § 1, art. 81 § 1, art. 167 § 1 oraz art. 174 § 1 i § 3 i 4 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
podstawa prawna: art. 471 kodeksu cywilnego – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121) w zw. z art. 300 kodeksu pracy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA