fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Zmiany w janosikowym: 35 proc. dochodu samorzadu na subwencję wyrównawczą

www.sxc.hu
Wpłaty samorządów województw na subwencję wyrównawczą nie będą mogły przekraczać 35 proc. ich dochodów z podatków, stanowiących podstawę ?do wyliczenia tych wpłat.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi on realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (sygn. K13/11). Stwierdził on, że niezgodne z ustawą zasadniczą są te przepisy ustawy, które nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań.
Projekt zawiera m.in. zmienione zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej. Będą obowiązywały w latach 2015–2016.
W tym czasie zostaną przygotowane rozwiązania systemowe. Jak wyjaśnia ministerstwo, właśnie ta planowana regulacja będzie uwzględniać nie tylko wspomniany wyrok TK, ale także postanowienie sygnalizacyjne z 26 lutego 2013 r. (sygn. S 1/13), w odniesieniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.
Obecny projekt zawiera propozycje następujących zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Po pierwsze – ograniczenie wysokości wpłat na podatek janosikowy. Te nie będą mogły być wyższe niż 35 proc. dochodów podatkowych województwa, stanowiących podstawę do wyliczenia wpłat.
Po drugie – propozycję, aby w trakcie roku budżetowego możliwe było obniżenie wysokości wpłat na wojewódzkiego janosika. Ten mechanizm ma być stosowany, gdy okaże się, że województwo osiąga znacznie niższe dochody podatkowe, niż planowano.
Po trzecie – podwyższenie progów dochodowych, których przekroczenie powoduje obowiązek zapłaty janosikowego podatku. O ile obecnie do wpłat zobowiązane są województwa, których dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca przekraczają 110 proc. średniej krajowej, o tyle projekt proponuje, aby obowiązek wpłat powstawał dopiero w sytuacji, gdy województwo osiągnie dochód na mieszkańca przekraczający 125 proc. średniej krajowej.
Z kolei zaproponowany mechanizm podziału części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej zakłada, że przyznana województwu subwencja nie może powodować wzrostu jego dochodów ponad próg, od którego dokonywane są wpłaty na janosikowe.
W projekcie przewidziano też utworzenie w latach 2015–2016 rezerwy celowej w budżecie państwa przeznaczonej na dotacje celowe dla województw na dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest samorząd województwa.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA