fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 25 czerwca 2014

SKOKi
Rozporządzenie ministra finansów z 28 maja 2014 r. ?w sprawie wykazu dokumentów dołączanych przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do wniosku ?o zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym (DzU z 10 czerwca 2014 r., poz. 776)
LOTNISKA MIĘDZYNARODOWE
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (DzU z 10 czerwca 2014 r., poz. 770)
CHOROBY ZAKAŹNE
Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury – z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który wejdzie w życie 16 listopada (DzU z 10 czerwca 2014 r., poz. 771)
BUDŻET
Rozporządzenie ministra finansów z 17 czerwca 2014 r. ?w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej ?na rok 2015 (DzU z 24 czerwca 2014 r., poz. 825)
STUDIA PODYPLOMOWE
Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju ?z 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (DzU z 24 czerwca 2014 r., poz. 826)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA