fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Przelewy bankowe trzeba będzie ujawniać

Jeśli żądany dokument odnosi się do kwestii gospodarowania mieniem publicznym przez podmiot wykonujący zadania publiczne, jego treść podlega udostępnieniu.
Istotne jest nie to, czy dokument został sporządzony przez funkcjonariusza publicznego, lecz to, czy zawiera informację publiczną.
Z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej rozliczeń robót budowlanych związanych z rozbudową stadionu miejskiego wystąpiła do dyrektora miejskiego ośrodka sportu i rekreacji (MOSiR) jedna ze spółek. MOSiR nie odpowiedział, więc spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.
Dyrektor MOSiR tłumaczył się tym, że żądanie przelewów na rzecz generalnego wykonawcy i podwykonawców nie podlega rozpatrzeniu jako wniosek o udzielenie informacji publicznej, ponieważ potwierdzenia przelewów nie są dokumentami urzędowymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł jednak, że żądane przez spółkę informacje mają walor informacji publicznej. Dotyczą spraw o charakterze publicznym i rozporządzenia mieniem publicznym, są zatem objęte ustawą o dostępie do informacji. Dotyczy to też potwierdzeń przelewów.
– Informacja publiczna obejmuje swoim znaczeniem znacznie więcej niż dokumenty urzędowe – dodał sąd. – Nie można zatem zawężać ani utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do tych dokumentów. Informacją publiczną są bowiem nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organy administracji publicznej, ale także te, których organ używa do wykonania powierzonych mu prawem zadań.
W opinii sądu wniosek spółki spełniał warunki, które pozwalały organowi na załatwienie go w sposób procesowy. Jeśli dyrektor MOSiR miał wątpliwości, nic nie stało na przeszkodzie, żeby wezwał spółkę do doprecyzowania wniosku.  Gdy z treści wniosku nie wynika jednoznacznie, czego on dotyczy, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
Sygnatura akt: II SAB/Go 37/14
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA