fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Organizatora wyjazdu dziecka można sprawdzić

Każdy wyjazd wypoczynkowy musi być zgłoszony do właściwego kuratorium oświaty
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Kontrola wymogów stawianych organizatorom wszystkich form wypoczynku rozpoczyna się już w momencie przyjmowania zgłoszeń wypoczynku.
Kurator oświaty szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z obiektem wypoczynku: wymaganą opinią lub protokołem Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz dokumentacją związaną z funkcjonalnością obiektu, zapewnieniem opieki medycznej oraz przygotowaniem i kwalifikacjami kadry kierowników i wychowawców wypoczynku.

Kontrola w przed i w trakcie

Każdy wyjazd wypoczynkowy musi być zgłoszony do właściwego kuratorium oświaty. Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować te miejsca nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci. Podobne kontrole może przeprowadzać straż pożarna, sanepid, nadzór budowlany.

Sprawdź organizatora

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora w specjalnie stworzonej bazie zorganizowanych form wypoczynku.
Znajdują się w nim wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Dzięki niej, informacje o poszczególnych zgłoszeniach przesyłane są elektronicznie do właściwych służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci organizator ma bowiem obowiązek zgłoszenia wyjazdu podając dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, czasu jego trwania, liczby uczestników oraz programu pracy z dziećmi, a także informacji na temat opieki medycznej.

Bezpieczna opieka

Każdy organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Wymagania dotyczące opiekunów

Kierownikiem wypoczynku mogą być osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkołach. Ponadto, uprawnieni do tego są wyłącznie nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza, oraz inne osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:

Zaostrzenie przepisów

Dodatkowo, w tym roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące wymagań wobec kierowników i wychowawców wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży. Nie mogą nimi być osoby karane m.in. za:

Niepokojące sygnały

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o sytuacji np. na kolonii, powinni zgłosić je przede wszystkim do właściwego, ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, kuratorium oświaty. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą zgodną z miejscem wypoczynku powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku".
Oraz do odwiedzenia strony
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA