fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 7 czerwca 2014

- rozporządzenie ministra gospodarki z 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (DzU z 23 maja 2014 r., poz. 671)
- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego ?z 15 maja 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat ?za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015 (DzU z 23 maja 2014 r., poz. 672)
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 kwietnia ?2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (DzU z 23 maja 2014 r., poz. 675)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA