fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy pracodawca może polecić pracę wykraczającą poza zakres obowiązków

www.sxc.hu
Polecenie szefa musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez umowę o pracę, gdyż określa ona rodzaj pracy
Szef może wydawać pracownikowi polecenia, pod warunkiem że dotyczą one pracy oraz nie są sprzeczne ?z prawem lub umową o pracę. Art. 22 k.p. stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, a pracodawca ?– zatrudnić go za wynagrodzeniem. ?Z przepisu tego wynika prawo szefa do wydawania pracownikowi poleceń oraz obowiązek ich wykonywania przez podwładnego. Polecenie takie powinno jednak dotyczyć pracy, do której wykonywania pracownik zobowiązał się w angażu.Zgodnie z art. 100 § 1 k.p. pracownik musi wykonywać pracę sumiennie ?i starannie oraz stosować się do dyspozycji przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne ?z przepisami lub umową o pracę. Związanie poleceniami przełożonych nie jest więc bezwzględne – wyłącza wykonanie takiego, które jest niezgodne z prawem lub angażem.Po...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA