fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Wyprawka szkolna: dofinansowanie do podręczników dostanie więcej uczniów niepełnosprawnych

Dofinansowanie do podręczników dostanie więcej uczniów niepełnosprawnych. Z programu „Wyprawka szkolna" zostali wyłączeni pierwszoklasiści.
Rządowy program „Wyprawka szkolna 2014" nie obejmie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. To dlatego, że pierwszaki dostaną darmowy podręcznik, a także dotację na zakup podręcznika do nauki języka obcego i materiałów szkolnych. Wyprawka zatem obejmie uczniów klas: drugiej, trzeciej i szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej szkół ponadgimnazjalnych. Tak przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
Sytuacja materialna rodzin uczniów niepełnosprawnych wciąż nie będzie warunkiem przyznania dofinansowania. Otrzymają dodatkowe środki niezależnie od dochodów. Chodzi tu o uczniów z określonymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Planowane jest poszerzenie tej grupy o uczniów słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera.
Dla pozostałych uczniów kryterium dochodowe uprawniające do dofinansowania  wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Jest to próg z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Kwoty dofinansowania są zróżnicowane i zależą od klasy, typu szkoły czy stopnia upośledzenia ucznia. Wahają się od 175 do 770 zł.  Np. drugoklasista otrzyma 225 zł, szóstoklasista 325 zł, uczeń trzeciej klasy liceum czy technikum nawet 445 zł. Z kolei niektórzy niepełnosprawni mogą liczyć na dofinansowanie do 770 zł. Wnioski o dofinansowanie przyjmują dyrektorzy szkół.
Ministerstwo szacuje, że z programu może skorzystać około 488 tys. uczniów.
etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA