fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurowybory 2014

Ankieta "Rzeczpospolitej": Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy, miejsce 1, okręg nr 10, małopolsko-świętokrzyskie)

Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Stanisław Żółtek, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Kongresu Nowej Prawicy.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?
ad.1  Próba stworzenia z UE superpaństwa jest dla mnie śmiertelnie wrogim działaniem skierowanym m. in. przeciw Państwu Polskiemu i każdy, kto wspiera takie działania, jest dla mnie zdrajcą Polski i powinien odpowiadać karnie za Zdradę Stanu – zrobię wszystko, by takie osoby stanęły przed sądem.
Kierunek na federalizację jest jedynie zasłoną dymną – udawanie, że państwa członkowskie będą miały jakąś samodzielność.
Tak więc jedynym prawidłowym jest działanie w kierunku likwidacji tego biurokratycznego tworu.
2. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?
ad.2  Nigdy.
3. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?
ad.3  Polska nie powinna wchodzić do Unii Bankowej.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?
ad.4  Środowisko i gospodarka są jednakowo ważne. Pogorszenie jednego pociąga za sobą pogorszenie drugiego. Żadne nie jest ważniejsze.
Inną sprawą jest, że dotychczasowe przepisy Unijne dot. ochrony środowiska wcale nie pomagają ochronie środowiska, natomiast bardzo szkodzą gospodarce Polski.
Część z nich ma na celu jedynie zysk finansowy konkretnych osób (polityka klimatyczna, handel kwotami CO2), a czasem chodzi o zmniejszenie konkurencyjności gospodarki Polski (np. sprawa zakazu mocnego wędzenia wędlin).
Natomiast oczywistym jest, że Polska winna dążyć do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie własnych złóż(węgiel, gaz łupkowy) i poprzez odrzucenie tej unijnej oszukańczej polityki klimatycznej.
5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
ad.5  Kraje Unii winny dążyć do likwidacji wszelkich barier celnych i do zminimalizowania wszelkich podatków w sposób niezależny – bez oglądania się na siebie. Budżety wszystkich państw powinny być także niezależne od siebie.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
ad.6  Swobodny przepływ osób nie ma nic wspólnego z Uniia Europejską.
To kłamstwo rozpowszechniane przez „euroentuzjastów" i powtarzane przez ludzi głupich, którym nie chce się sprawdzić, że układ z  Schengen jest niezależny od członkostwa w Unii.
A rynek (niekoniecznie Wspólny) bedzie się rozwijał tym lepiej, im mniej państwa – a w szczególności UE – będą się do niego wtrącać. Czyli należy obniżyć podatki, zlikwidować celne ograniczenia oraz istniejące zakazy i nakazy, zamiast tworzyć nowe prawa.
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki?
ad.7  Należy zlikwidować wszelkie dopłaty do rolnictwa. Polscy rolnicy muszą żebrać o niewielkie dopłaty (poza cwaniakami, którzy dopłaty mają duże), a i tak polski rynek zalewa żywność, do której niemieccy rolnicy mają dopłaty znacznie większe.
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro?
ad.8  Budżet Unii ma być jak najmniejszy, a docelowo zlikwidowany (razem z Unią).
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości?
ad.9  Rozwiązanie UE załatwi te dylematy.
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.
ad.10  Nie powinniśmy się wtrącać do innych państw – przykładem ostatnie skandaliczne działania Polski(i UE)  w sprawie Ukrainy.
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
ad.11  Ani Unia, ani państwa nie powinny się do tego wtrącać.
Właśnie z powodu wtrącania się państw do tej dziedziny jest tak źle.
Najważniejszym powodem niskiej „dzietności" jest ingerencja w wewnętrzne sprawy rodzin(utrata władzy rodzicielskiej) i  przymusowe ubezpieczenia.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
ad.12 Ani Unia, ani państwo nie powinny mieć prawa wtrącania się w sprawy rodzinne.
Państwa  ani Unii nie powinno obchodzić, kto z kim śpi, ani jak wychowuje dzieci.
Również grupy mieniące się heteroseksualistami czy homoseksualistami nie mają prawa wtrącać się do innych.
Czyli wszelkie tego typu PUBLICZNE demonstracje winny być zakazane.
Małżeństwo to powinna być instytucja związana z kościołem i państwo(ani Unia) także nie powinny się wtrącać do tego. Jeśli kościół nie życzy sobie małżeństwa homoseksualistów, to państwu nic do tego. Niech sobie homoseksualiści zawierają związki we własnym kościele.
A państwa winny zlikwidować podatki od spadków i darowizn, to i nie będzie nacisku na zawieranie małżeństw przez homoseksualistów.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA