fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Jak przenieść numer telefonu komórkowego do innego operatora

Zmiana dostawcy usług telekomunikacyjnych ?to doskonały sposób ?na nieatrakcyjne stawki ?za rozmowy i esemesy ?w dotychczasowej sieci.
Aby przenieść numer telefonu komórkowego, wystarczy przygotować pisemny wniosek do nowego operatora (czyli jeśli zmieniamy operatora A na B, wniosek składamy do B).
Formularze wniosków dostępne są w punktach obsługi klienta poszczególnych operatorów. Można je także znaleźć na ich stronach internetowych. Samo wypełnienie wniosków nie powinno przysparzać trudności.
Do wniosku można dołączyć pełnomocnictwo dla nowego operatora do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem numeru, w tym do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym w imieniu abonenta (warto to zrobić, bo to zdecydowanie przyspieszy całą procedurę).
Przepisy mówią, że nowy dostawca usług rozpatruje wniosek abonenta w terminie sześciu dni roboczych (gdy przyszły abonent składa wniosek osobiście, w salonie obsługi klienta dostawcy usług), albo w ciągu trzech dni roboczych, gdy przyszły abonent składa wniosek w inny sposób.
Gdy tylko potwierdzona zostanie możliwość przeniesienia numeru, nowy dostawca usług podpisuje z abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru. Taka umowa powinna określać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora (powinien on być zgodny z terminem rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem).
Jeśli numer nie zostanie przeniesiony w terminie, należy się odszkodowanie
Samo przeniesienie numeru następuje z dniem rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem. W praktyce takie rozwiązanie umowy najczęściej następuje po zakończeniu okresu wypowiedzenia, którego długość określają warunki umowy lub w momencie końca okresu, na który umowa została zawarta.
Bardzo istotna z punktu widzenia konsumentów informacja to brak opłat za przeniesienie dotychczasowego numeru. Ani poprzedni, ani nowy operator nie mogą ich od nas za to żądać.
Klient, który chce przenieść numer, może też – składając w tej sprawie wniosek, złożyć oświadczenie, w którym wyrazi żądanie przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia roboczego od zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia u dotychczasowego operatora.
Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji klient może być zobowiązany do zapłaty dotychczasowemu operatorowi odszkodowania za okres wypowiedzenia (w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie większej jednak niż opłata abonamentowa za jednej okres rozliczeniowy,  powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy).
Gdyby się okazało, że termin przeniesienia numeru nie zostanie dotrzymany, klient może się domagać od dotychczasowego operatora jednorazowego odszkodowania za każdy dzień zwłoki (jest to 1/4 miesięcznych opłat abonamentowych, liczona z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych a w przypadku pre-paid 1/4 sumy doładowań konta z ostatnich trzech miesięcy).
Niektórzy, zwłaszcza gdy zmieniają miejsce zamieszkania, decydują się na przeniesienie usług internetowych. Inaczej niż przy telefonie dostawca się nie zmienia, zmienia się za to miejsce świadczenia usług. Zasady przenoszenia dostępu do internetu w inne miejsce zazwyczaj reguluje umowa.
Może się jednak okazać, że w miejscu, do którego się przeprowadzamy, dany operator nie działa (budynek nie jest przez niego okablowany) lub też jest to rejon kraju, w którym są w ogóle problemy z dostępem do sieci. Wtedy może być tak, że nie da się usługi podłączyć. W innych przypadkach nie powinno być problemów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA