fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ile odpowiedzialności importera ?za produkt niebezpieczny

Kto odpowiada za produkt niebezpieczny przy imporcie towarów? Sprowadzam zabawki z Azji i nie wiem, czy poniosę ryzyko wycofania zabawek z obrotu, gdy okaże się, że wyrządzą one szkodę.
Produkt niebezpieczny jest to rzecz przeznaczona do użytku konsumentów, która stwarza dla nich zagrożenie przy normalnym użyciu. ?Za szkodę odpowiada producent, ale nie tylko on. Trudno byłoby ?w praktyce egzekwować odszkodowanie od producenta z Chin. Jeżeli wytwórca produktu ma siedzibę w państwie, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to odpowiedzialność za produkt niebezpieczny ponosi importer.
Definicja „producenta" w ustawie z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU nr 229, poz. 2275 ze zm.) jest bardzo szeroka. Producentem w myśl art. 3 tej ustawy jest nie tylko przedsiębiorca prowadzący w Europejskim Obszarze Gospodarczym działalność polegającą na wytwarzaniu produktu, ale też każda inna osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie. Producentem jest też przedstawiciel wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importer produktu, ?w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w państwa EOG ,oraz przedsiębiorca uczestniczący na dowolnym etapie w procesie dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.
Produkt niebezpieczny stwarza ?dla konsumentów zagrożenie ?przy normalnym jego użyciu
Importer może wprowadzać na polski rynek tylko produkty bezpieczne. Do tego musi on przekazać konsumentom w języku polskim informacje umożliwiające ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego lub możliwego do przewidzenia okresu jego używania, gdy takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne. Trzeba też przekazywać informacje dotyczące możliwości przeciwdziałania zagrożeniom.
Importer, który dowiedział się, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny, jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wzór tego powiadomienia jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 kwietnia 2005 r. ?w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny (DzU nr 80, poz. 694).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA