fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: Dla kogo rating kredytowy

www.sxc.hu
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zamówienie publiczne, gdy spełniają określone przez zamawiającego warunki dotyczące ich sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Dokonując analizy ogłoszeń o zamówieniu, jakie są publikowane na rynku europejskim (w tym przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i w krajach skandynawskich), na uwagę zasługuje wypracowane podejście do stawiania jako jednego z instrumentów oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymogu posiadania przez wykonawcę ratingu kredytowego na odpowiednim poziomie.Wraz ze wskazaniem takiego instrumentu oceny, w większości przypadków zamawiający wymagają również, aby wykonawca przedłożył zaświadczenie o posiadaniu przez wykonawcę (lub przez jego spółkę matkę, jeżeli istnieje korporacyjna struktura pionowa u danego wykonawcy) ratingu kredytowego nadanego przez autoryzowaną agencję ratingową lub własne oświadczenie o posiadanym ratingu kredytowym. W tym kontekście powstaje pytanie, czy taka praktyka również na rynku polskim jest dopuszczalna? Jeżeli tak, to w jakim zakresie oraz czy możliwe jest na etapie prekwalifikacji różnicowanie pozycji rankingowej ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA