fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd zwróci nadawcy źle zaadresowane pismo

www.sxc.hu
Jeśli podanie złożono nie tam, gdzie trzeba, to organ podatkowy zawiadomi o tym fakcie osobę, która je wysłała, i pouczy ją co zrobić. W ciągu 14 dni trzeba je wtedy przekazać właściwej instytucji.
- Moja firma wniosła odwołanie od decyzji urzędu kontroli skarbowej. Odwołanie złożono wraz z pismem o rozłożenie na raty zaległości w podatku i całość złożono w urzędzie skarbowym. Po pewnym czasie otrzymaliśmy informację, że odwołanie musimy złożyć w urzędzie kontroli skarbowej. Wyznaczono nam na to 14 dni. Czy urząd nie może sam przesyłać takich dokumentów do właściwego organu? – pyta czytelnik.Zgodnie z art. 171 ordynacji podatkowej (dalej: op) jeżeli podanie (pismo, zażalenie, odwołanie) dotyczy kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy, to organ podatkowy, do którego wniesiono podanie, rozpatruje sprawę należącą do jego właściwości. Równocześnie organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić wnoszącego podanie, że w innych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu.Ważne skutki Gdy ten właściwy organ podatkowy otrzyma podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA