fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Składki ZUS gdy przychód z kilku źródeł

Gdy pracownik osiąga oskładkowany przychód z tytułu pracy w kilku miejscach, każda z firm powinna ustalić, od jakiej części pensji ma odprowadzić pełne składki w miesiącu przekroczenia rocznej ich podstawy.
Jeżeli podwładny jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, to w miesiącu przekroczenia rocznego limitu każdy płatnik powinien ustalić podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej zgodnie z proporcją uzyskanych u niego przychodów. Obliczeń dokonuje według następującego wzoru:X = (A x C) : Bgdzie:X – kwota przekroczenia limitu za dany miesiąc u danego płatnika,A – kwota przekroczenia limitu ogółem (licząc narastająco od początku roku) za dany miesiąc u obydwu płatników,B – łączna kwota przychodu osiągnięta u płatników przez pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu,C – przychód osiągnięty u danego płatnika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.Przykład 2Pracownik jest zatrudniony w dwóch podmiotach. Pierwszemu pracodawcy, u którego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6000 zł miesięcznie, złożył  w listopadzie oświadczenie, z którego wynika, że jego przychód podlegający oskładkowaniu prz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA