fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Koszty amortyzacji znaku towarowego

www.sxc.hu
ROZWÓJ BRANDÓW | Spółki cypryjskie mają możliwość wprowadzenia znaku towarowego oraz patentów, praw autorskich czy receptur do ksiąg spółki w wartości rynkowej. Skutkiem tego są wysokie koszty amortyzacji.
Prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa do znaków towarowych, bardzo często stanowią o wartości przedsiębiorstwa podatników. Z reguły wartość znaku towarowego budowana jest latami i jest wypadkową takich czynników, jak jakość produktu, rozpoznawalność danej marki, a wreszcie generowane przez nią przychody. Brand management z reguły wiąże się również ze znaczącymi wydatkami marketingowymi.Polski system prawa podatkowego nie przewiduje żadnych dodatkowych ulg dla przedsiębiorców, którzy ponieśli nakłady na rozwój oferowanych przez nich marek. Pomimo oczywistego faktu, że rozwój brandów w znaczącej mierze wpływa na rozwój przedsiębiorstw, co w konsekwencji wywiera naturalnie korzystny wpływ na gospodarkę. Wręcz przeciwnie. Ostatnie działania rządu, nakierowane na tzw. uszczelnienie systemu podatkowego, mają na celu zamknięcie możliwych – i tak dla wielu przedsiębiorców zbyt skomplikowanych – możliwości optymalizacji podatkowe...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA