fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Dlaczego chcą unieważniać małżeństwa kościelne

Najczęściej małżonkowie chcą unieważnić małżeństwo ze względu na alkoholizm, agresję drugiej strony bądź zaburzenia psychiczne.
Powody unieważnienia małżeństwa mogą być różne. Ważne jest jednak ich potwierdzenie, np. dokumentami czy zeznaniami świadków.
Powodem unieważnienia małżeństwa może być zdrada, czyli wykluczenie ze związku małżeńskiego nierozerwalności i jedności. Jeśli więc osoba w chwili zawierania małżeństwa zakłada możliwość, że będzie posiadała jeszcze innych partnerów lub w trakcie małżeństwa dopuszcza się „zdrady małżeńskiej", zastrzegając sobie prawo do współżycia cielesnego z osobą trzecią, zawiera małżeństwo nieważnie. Postępowanie tego rodzaju może stanowić np. lekkomyślność strony, objawiającą się w częstym zdobywaniu i porzucaniu partnerów, wychowywaniu w atmosferze rozwodów itp.
Przeszkodą w tworzeniu wspólnoty może również być alkoholizm, jeżeli przejawia się agresją, znęcaniem psychicznym, fizycznym i nie ma nadziei, że zostanie przezwyciężony. O nieważność można też wnioskować, gdy współmałżonek da wyraz niechęci do zrodzenia potomstwa.  Zdarzają się sprawy, w których mąż lub żona twierdzą, że jedno z nich dopiero po ślubie oświadczyło, że nie chce mieć dzieci.
Powodem wniesienia sprawy może też być zatajenie stanu faktycznego, czyli istotnych informacji. Właśnie ten ostatni  jest  często podstawą wniosku. Wielu twierdzi, że w chwili zawarcia małżeństwa jedna ze stron zataiła istotne dla wspólnej przyszłości kwestie, czyli np. to, że miała problemy psychiczne Taki powód jest bardzo dokładnie badany. Często przesłuchanych jest wielu świadków zanim podawane argumenty zostaną uznane. Powoływani są też biegli.
Czy można zataić inne fakty? Tak. Na przykład dziewczyna wymusiła ślub, twierdząc, że jest w ciąży. Po ślubie zaś okazuje się, że małżonek nie jest ojcem dziecka. Żona może też odkryć po ślubie, że mąż umawia się z mężczyznami. To także może stać się przyczyną wniesienia skutecznej skargi do Sądu Kościelnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA