fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Gmina pozna potrzeby seniorów

Będą mogły powstawać rady składające się z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
W piątek Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i ostatecznie uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadza ona możliwość tworzenia w gminach oraz w jednostkach pomocniczych gmin rad seniorów.
Będą to ciała doradczo-konsultacyjne, składające się z przedstawicieli osób starszych i organizacji reprezentujących interesy tych osób.
Inicjatywa utworzenia rady seniorów może wyjść od rady gminy. Ciało to będzie mogło zostać powołane także z inicjatywy zainteresowanych środowisk.
W razie powołania gminnej rady seniorów rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb wyboru jej składu oraz statut określający zasady jej działania.
Obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują możliwość tworzenia młodzieżowych rad gminy. Ich podstawowym zadaniem jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży.
Jednocześnie odsetek osób starszych w polskim społeczeństwie rośnie w coraz większym tempie. Do 2035 r. udział osób w wieku 65 i więcej zbliży się do jednej czwartej. Rady seniorów będą reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz brać udział w formułowaniu i przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju gminy.
etap legislacyjny skierowano do podpisu prezydenta
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA