fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Zasady podziału rezerwy subwencji ogólnej do nowelizacji

Rząd proponuje, aby rezerwa subwencji ogólnej była dzielona pomiędzy samorządy najpóźniej do 16 grudnia roku budżetowego.
Rada Ministrów pracuje nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt zawiera zmiany istotne dla samorządów. Określa bowiem, jak podzielić pomiędzy samorządy środki tworzące rezerwę subwencji ogólnej, czyniąc zadość w tym zakresie orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 31 stycznia 2013 r. uznał za niezgodne z konstytucją zasady podziału rezerwy subwencji ogólnej, określone w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z zakwestionowanym przepisem rezerwą tą dysponuje minister finansów, natomiast o jej podziale rozstrzyga w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że brak kryteriów podziału tych środków, które minister finansów powinien stosować, dzieląc rezerwę, dyskwalifikuje ten przepis.
Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt przewiduje dodanie do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nowego art. 36a, w którym kryteria podziału rezerwy zostają sprecyzowane.
Zgodnie z jego brzmieniem minister finansów, dokonując podziału rezerwy subwencji ogólnej, ma brać pod uwagę przede wszystkim potrzeby wydatkowe poszczególnych gmin (powiatów i województw) związanych z realizacją ich zadań własnych. A także poziom dochodów własnych (podatkowych) tych jednostek oraz wysokość przyznanych im poszczególnych części subwencji ogólnej.
Kryterium podziału rezerwy ma być również sytuacja finansowa gmin, które w danym roku dokonały wpłat na tzw. podatek janosikowy. Projekt wskazuje ponadto termin podziału rezerwy subwencji ogólnej. Ma to następować nie później niż do 16 grudnia roku budżetowego.
Projekt wprowadza zasadę, że  kwoty subwencji nienależnie pobrane przez jednostki samorządu terytorialnego i zwrócone po 15 grudnia roku budżetowego nie tworzą rezerwy subwencji ogólnej. Mają one  trafiać bezpośrednio do budżetu państwa. Jest to spowodowane tym, że niektóre gminy dokonują zwrotu w ostatnich dniach roku.
etap legislacyjny uzgodnienia międzyresortowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA