fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Doręczenia sądowe w Unii jak w Polsce

Zgodnie z k.p.c. pismo procesowe można wysłać także z polskiej poczty (operatora publicznego) i jest to równoznaczne z wniesieniem go do sądu bezpośrednio.
www.sxc.hu
Uczestnicy, strony procesu cywilnego będą mogły korespondować z polskim sądem z dowolnego miejsca w całej UE.
Na takich samych zasadach jak się to odbywa w Polsce. Zmianę tę przynosi nowela kodeksu postępowania cywilnego, która zacznie obowiązywać od 17 sierpnia 2013 r.
Rozszerzony art. 65 § 2 k.p.c. stanowi, że nie tylko oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej (wyznaczonego operatora), ale też – i to jest nowość – w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Nowela dostosowuje polską procedurę cywilną do wymagań traktatu o funkcjonowaniu UE (art. 18), co wytknęła Polsce Komisja Europejska, a także Trybunał Sprawiedliwości.
Znosi ona też rygor k.p.c. przewidziany dla osób z Unii polegający na tym, że jeśli nie mają miejsca zamieszkania (albo siedziby) w Polsce, i jeśli nie ustanowili w naszym kraju pełnomocnika do prowadzenia sprawy (adwokata) to musieli wskazać tzw. pełnomocnika do doręczeń w Polsce, któremu polski sąd przesyłał pisma.
Natomiast strona procesu, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce, ani też w innym państwie Unii, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.
Trudno oszacować, jak bardzo wzrosną koszty zagranicznych doręczeń, poza tym może być utrudniona weryfikacja ich prawidłowości, niektóre kraje nie przewidują bowiem np. doręczenia poprzez awizo.
Zdaniem Marcina Łochowskiego, sędziego cywilnego z SO Warszawa-Praga, bezpośrednia korespondencja z interesantami za granicą może jednak przedłużyć postępowania, tym bardziej że w różnych krajach są różne systemy doręczania. Doradza więc mieszkającym za granicą ustanawianie jednak pełnomocników do prowadzenia ich sprawy w Polsce, a w dobie Internetu mogą (via kancelaria) i tak mieć łatwy dostęp do dokumentów sprawy.
Podstawa prawna: ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie k.p.c. DzU z 2 sierpnia 2013 r. , poz. 880
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA