fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Komornik przed sądem, bo traktor wart 100 tys. zł sprzedał za 15

Ustawa o komornikach zobowiązuje ich do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie w trakcie wykonywania czynności
www.sxc.hu
Przed Sądem Rejonowym w Giżycku rozpoczął się proces komornika Sebastiana S., oskarżonego o nadużycie przysługujących mu uprawnień funkcjonariusza publicznego.
To kolejna sprawa karna komornika przy Sądzie Rejonowym w Działdowie wytoczona przez Miejscowe Stowarzyszenie "Stop Wyzyskowi".
Sebastian S. oskarżony jest o to, że dwa lata temu w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Teresie S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie dopełnił obowiązku rzetelnej wyceny ciągnika rolniczego (art. 231 § 2 kodeksu karnego).
Komornik określił wartość pojazdu na 12 tys. zł, podczas gdy w rzeczywistości wynosiła ona ok. 100 tys. zł. Co więcej, działał on w porozumieniu z przyszłym nabywcą zajętego sprzętu i doprowadził do sprzedaży ciągnika wraz z ładowaczem za 15 tys. zł.
Jak ustaliła prokuratora w Giżycku, osoba, która kupiła na licytacji ciągnik, kontaktowała się z oskarżonym komornikiem 62 razy, a w dniu przed rozpoczęciem licytacji komornik zainicjował cztery kontakty z nią. Prokurator przyjął, że świadczy to o porozumieniu między nabywcą a oskarżonym.
Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na pierwszej rozprawie zeznawali kluczowi świadkowie: dwaj licytanci. Ponieważ ich zeznania miejscami były sprzeczne, prokurator zastanawia się nad postawieniem jednemu z nich zarzutu składania fałszywych zeznań.
Z kolei mec. Lech Obara z kancelarii Lech Obara i Współpracownicy, pełnomocnik poszkodowanej Teresy S., rozważa wystąpienie do prokuratury, by wszczęła śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa manipulacji przetargiem publicznym (art. 305 k.k.).
– Pozwoliłoby to na odzyskanie własności wylicytowanego sprzętu – powiedział „Rz" pełnomocnik. – Byłby to precedens pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności osoby uzyskującej korzyści z bezprawnych działań komornika.
Tymczasem mec. Obara próbuje uzyskać jej naprawienie w procesie karnym, występując o orzeczenie wobec komornika obowiązku naprawienia szkody. Dodajmy, że komornicy oprócz odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody (delikt) mogą być pozywani przed sąd cywilny.
Ustawa o komornikach (art. 23–24) zobowiązuje ich do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie w trakcie wykonywania czynności. Mają oni też obowiązek wykupienia polisy ubezpieczenia OC za szkody, które mogą w związku z tym wyrządzić.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA