fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Niepełnoletni nie może odpowiadać za PIT

www.sxc.hu
Wymierzenie podatku od nieujawnionego przychodu osoby pełnoletniej, ale za lata sprzed 18. urodzin, jest podstawą stwierdzenia nieważności takiej decyzji.
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. I SA/Po 232/11) i nakazał zbadanie, czy uzyskując dochody w 2002 r., podatniczka była pełnoletnia.
W powiązanej sprawie (sygn. I SA/Po 233/11), dotyczącej opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł za 2003 r., nie było wątpliwości, że 18. urodziny poprzedzały osiągnięcie przychodu, tak więc NSA oddalił skargę kasacyjną.
Podatniczka w lipcu 2010 r. wystąpiła do dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji tego organu sprzed pięciu lat, dotyczącej ustalenia PIT za rok 2002 z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu.
Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji uzasadniła wyrokiem SN z czerwca 2009 r., uniewinniającego ją od zarzutu popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 54 § 2 kodeksu karnego skarbowego. Wspomniany przepis mówi o nieujawnieniu przedmiotu lub podstawy opodatkowania.
Organ odmówił jednak stwierdzenia nieważności decyzji, dlatego podatniczka wniosła odwołanie, a później skargę do WSA.
Argumentowała, że skoro w 2002 r. była osobą niepełnoletnią, nie było możliwe prowadzenie przeciwko niej postępowania podatkowego. Jej dochody powinny być doliczone do dochodów rodziców, wobec czego postępowanie podatkowe powinno być prowadzone wobec jej rodziców, mimo że to ona była podatnikiem. Na tym etapie postępowania nie mogła być jego stroną. Organy podatkowe naruszyły regulacje podatkowe i z mocy prawa decyzje ostateczne powinny zostać uchylone.
Argumenty te nie znalazły jednak uznania w oczach sędziów poznańskiego sądu. WSA uznał, że w wypadku nieujawnionych źródeł przychodu zobowiązanie powstaje dopiero z momentem doręczenia decyzji organu podatkowego. Kobieta była już wtedy pełnoletnia.
NSA uchylił wyrok dotyczący dochodów z 2002 r. i nakazał sądowi pierwszej instancji ustalenie, czy dochody dotyczą okresu, kiedy podatniczka miała mniej niż 18 lat.
Jeśli tak, powinno się je doliczyć do dochodów rodziców. Wydanie decyzji wobec niepełnoletniej byłoby wadliwe i należałoby wtedy stwierdzić jej nieważność (sygnatura akt: II FSK 2480/11 i II FSK 2481/11).
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA