fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Jak wybudować plac zabaw

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Jakich formalności musi dopełnić wspólnota mieszkaniowa, która chce mieć plac zabaw między blokami?
Mariusz Łubiński | prezes firmy Admus, zarządca nieruchomości:
- Plac zabaw usytuowany na terenie należącym do wspólnoty mieszkaniowej nie jest, w rozumieniu prawa budowlanego, miejscem publicznym, a terenem prywatnym. Wykonanie placu zabaw nie wymaga zatem zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego ani pozwolenia na budowę. W rozumieniu prawa plac zabaw jest bowiem obiektem zaliczanym do tzw. małej architektury, wyposażonym w urządzenia rekreacyjne.
- Nie oznacza to jednak całkowitej samowoli dla mieszkańców. Plac zabaw powinien spełniać dość rygorystyczne wymagania techniczne, zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania.
- Wynika z nich, że odległość placu od ulicy, okien oraz zsypów śmieci powinna wynosić minimum 10 metrów. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny liczone w dniach równonocy w godz. 10–16, a w warunkach miejskich co najmniej 2 godziny.
- Projekt placu zabaw powinien również wypełniać określone wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw bezwarunkowo muszą spełniać normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177.
- Dyrektywy te określają ogólne wymagania dotyczące urządzeń i nawierzchni amortyzujących, jak również poruszają zagadnienia związane z eksploatacją i zarządzaniem placów zabaw. To w oparciu o nie Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadza kontrolę placu.
- Wspólnota powinna mieć projekt placu zabaw. Warto wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu i podłoża. Plac zabaw powinien być ogrodzony, aby utrudnić wstęp zwierzętom i zapobiec ewentualnemu opuszczeniu placu przez małe dzieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy wspólnota wraz z terenem mieści się w pobliżu ruchliwej drogi lub torów kolejowych.
- Rekomendowana przez normę PN-EN 1176 wysokość ogrodzenia wynosi 1 m, przy czym bardziej należy zwrócić uwagę na wytrzymałość i zabezpieczenie krawędzi ogrodzenia. Bramy wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz, a teren wokół nich utwardzony. Szerokość bram powinna umożliwiać wjazd na teren służbom ratunkowym. Należy zadbać o miejsca siedzące dla rodziców i opiekunów.
- Kwestia doboru urządzeń i narzędzi, dostępnych na placu zabaw leży w gestii wspólnoty. Dotyczy to także jakości wykonanych elementów. Jeśli zarząd chce kupić tanią huśtawkę bez certyfikatów potwierdzających bezpieczeństwo, może to zrobić bez jakichkolwiek przeszkód. Musi się jednak liczyć z możliwością wystąpienia niebezpiecznych wydarzeń, za które ponosi odpowiedzialność.
- Ważne jest także przygotowanie bezpiecznego podłoża, o czym wyraźnie mówi wspomniana norma PN-EN 1177. Wymaga ona, aby pod urządzeniami wyższymi niż 60 cm znajdowała się odpowiednia nawierzchnia amortyzująca, np. specjalne powierzchnie syntetyczne.
- Na terenie placu powinny się również znajdować kosze na śmieci oraz miejsca siedzące dla rodziców, usytuowane tak, aby dokładnie mogli obserwować swoje dzieci.
- Trzeba też pamiętać, iż każdy nowo wybudowany plac zabaw będzie sprawdzany przez kontrolera i tylko inwestycje wykonane bez żadnych błędów projektowo-wykonawczych, zostaną dopuszczone do użytku.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości, błędów w wykonaniu lub niezgodności z przepisami, plac zabaw może nie otrzymać akceptacji komisji dokonującej jego odbioru.
- Utrzymanie placów zabaw należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, a zatem wszystkie naprawy, kontrole są finansowane wyłącznie z funduszów wspólnoty.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA