fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmiany w uldze na złe długi nie były kosmetyczne

Emil Kaczyński ekspert podatkowy w KPMG w Polsce
Rzeczpospolita
Dopiero od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono wymaganie, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
W październiku 2012 r. spółka w upadłości układowej działająca przez syndyka wystąpiła o interpretację przepisów o VAT. Wyjaśniła, że pomimo ogłoszenia upadłości nadal pozostaje czynnym podatnikiem VAT. W okresie przed ogłoszeniem upadłości dokonywała zakupu towarów i usług od kontrahentów.Nie wszystkie jej zobowiązania zostały uregulowane. Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej wierzyciele składają zawiadomienia o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi. Po uzyskaniu potwierdzenia odbioru zawiadomienia i nieuregulowaniu długu w terminie 14 dni zamierzają dokonać korekty podatku należnego.Podatniczka zapytała, czy będąc w stanie upadłości likwidacyjnej, po otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu korekty podatku przez wierzycieli, jest obowiązana do korekty podatku naliczonego u siebie, a w przypadku braku podatku naliczonego – do powiększenia kwoty podatku należnego o VAT wynikający z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w kt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA