fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas pracy: Niepenoetatowiec musi mieć ciągłe 14 dni urlopu

Czas pracy: Niepełnoetatowiec może nie pojawiać się w firmie nawet miesiąc na podstawie przyznanego mu urlopu wypoczynkowego.
www.sxc.hu
Ten, kto pracuje w niepełnym wymiarze i bierze część urlopu, dostaje go na te dni, kiedy wykonuje obowiązki. Ale w firmie nie pojawi się nawet przez pół miesiąca.
Urlop dla niepełnoetatowca ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar wynikający z tzw. urlopowego stażu pracy (czyli 20 lub 26 dni urlopu rocznie). Przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Tak wyliczoną liczbę dni wakacji (u pracownika czytelnika jest to 13 dni, gdyż 26 dni z urlopowego stażu pomniejsza się o połowę z powodu zatrudnienia na 1/2 etatu) mnożymy przez 8 godzin. Wiąże się to z ogólną zasadą udzielania urlopów w wymiarze godzinowym, odpowiadającym planowanej liczbie godzin pracy w dniach, na które daje się wolne. Pracownik z pytania ma nie tyle 13 dni urlopu, ile 13 dni „przeliczeniowych", które mnożymy przez 8 godzin, aby uzyskać godzinowy wymiar wakacji w roku. Daje to 104 godziny wypoczynku.Co do zasady urlop powinien być nieprzerwany, tzn. udzielony jednorazowo w całym przysługującym podwładnemu wymiarze (art. 152 § 1 k.p.). W praktyce często bezwzględne trzymanie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA