fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Robyg wyemitował obligacje o wartości 40 mln zł

Popyt na obligacje spółki znacząco przewyższył liczbę oferowanych obligacji. Pozyskane pieniądze mają być przeznaczone m.in. na zakup dwóch – trzech nowych inwestycji w Warszawie
Termin wykupu obligacji przypada na czerwiec 2016 roku, co pozwala spółce na lepsze dopasowanie struktury finansowania do realizowanych projektów deweloperskich oraz kontynuację polityki w zakresie dywidendy i akwizycję nowych inwestycji.
- Robyg ma mocną pozycję na polskim rynku deweloperów oraz stabilną sytuację finansową i solidne przepływy pieniężne. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie naszej wiarygodności na rynku kapitałowym. Już po raz kolejny zanotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją obligacji. Uzyskana marża jest bardzo atrakcyjna w porównaniu z ostatnią emisją obligacji niezabezpieczonych, co potwierdza zaufanie, jakim darzą nas instytucje finansowe - mówi Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg. Jak dodaje, w przyszłości spółka nie wyklucza przeprowadzenia emisji obligacji w trybie publicznym. Natomiast pozyskane obecnie środki pozwolą spółce na uzupełnienie banku ziemi do poziomu, który zabezpieczy potencjał kontraktacji lokali na kolejne lata.
W ciągu ostatniego roku spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 80 mln zł. W styczniu 2013 roku grupa zakończyła emisję obligacji na łączną sumę 50 mln zł. Ponadto w czerwcu 2012 roku zakończyła emisję obligacji na łączną sumę 30 mln zł.
Robyg zawsze dopasowuje finansowanie inwestycji do sytuacji makroekonomicznej. Spółka ma silną pozycję gotówkową oraz bardzo dobre przepływy pieniężne, jednak dla zapewnienia dynamicznego rozwoju w kolejnych latach planuje intensywne poszerzanie banku ziemi.
W I kwartale 2013 roku Grupa ROBYG rozpoznała w przychodach rekordową liczbę 428 lokali, tym samym osiągając ponad 159 mln zł przychodów, czyli o niemal 186% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. W tym okresie ROBYG zakontraktował 303 lokale (z uwzględnieniem rezygnacji), pozostając tym samym w czołówce polskich deweloperów. Zysk netto Grupy wyniósł ponad 11 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 147% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 30 mln zł.
Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:
z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 % zysku ekonomicznego nettoz zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego nettoz zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi niemal 31% zysku ekonomicznego netto
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA