fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie są plusy i minusy spółki jawnej

Cechą odróżniającą spółkę jawną od pozostałych osobowych spółek handlowych jest osobista i nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.
Istotne w spółce jawnej jest to, że każdy jej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Co ważne, umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Istotne składniki umowy spółki jawnej są określone w art. 3 i 22 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jak każda umowa spółki handlowej wymaga ona, aby wspólnicy zobowiązali się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przynajmniej przez wniesienie wkładów lub przez współdziałanie w inny sposób określony w umowie. Spółka jawna jest zawiązywana  przez przyszłych wspólników. Więzi pomiędzy nimi mają szczególne znaczenie – nie tylko faktyczne i gospodarcze, ale także prawne, co sprawia, że w  tym zakresie spółka jawna wykazuje pewną bliskość konstrukcyjną do spółki cywilnej. Ustawodawca zakłada stałość składu osobowego spółki, co w konsekwencji  sprowadza się do tego, że co do zasady wsp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA