fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Kiedy biuro podróży odpowiada, gdy klient jest niezadowolony

Biuro podróży nie może zastrzec, że nie odpowiada za szkodę w majątku uczestnika imprezy (np. zniszczenie lub kradzież bagażu)
www.sxc.hu
To, że w katalogu pojawił się błąd, nie oznacza, że organizator wyjazdu usprawiedliwi złe wykonanie usługi. Klientowi należy się rekompensata.
Turysta niezadowolony z usług biura podróży nie jest bezbronny. Za szkody poniesione z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  powinien dostać rekompensatę. Biura próbują jednak ograniczyć swoją odpowiedzialność, wpisując do umów sprzeczne z prawem sformułowania. Choć takie klauzule są nieważne, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę i jakich zapisów unikać.

Zakazane są nieważne

Zgodnie z prawem odpowiedzialność organizatora wyjazdu może zostać ograniczona do dwukrotności ceny imprezy, chyba że doszło do szkód na osobie. Tymczasem w umowach można znaleźć samo zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności do dwukrotności ceny, bez wskazania, że nie dotyczy ono szkód na osobie. Jest ono zbyt daleko idące, a tym samym niezgodne z prawem i nieważne. Lepiej, by przed podpisaniem umowy organizator wykreślił je ze wzorca kontraktu.

Błędy w broszurach

Biura podróży zastrzegają także, że nie odpowiadają za nieścisłości w katalogach czy folderach, także te dotyczące ceny. Ustawa o usługach turystycznych w art. 12 wyraźnie jednak mówi, że informacje zawarte w materiałach reklamowych muszą być rzetelne i nie mogą wprowadzać w błąd. Jeśli dany element usługi nie został określony w umowie, to informacje zawarte w katalogu uznaje się za wiążące.
Umowy o świadczenie usług w ramach imprez turystycznych dotyczą wielu świadczeń połączonych w jeden program (np. transport, wyżywienie, nocleg). O prawidłowym wykonaniu umowy świadczy należyte wykonanie każdego z nich. Dlatego wybiórcze traktowanie przez przedsiębiorców świadczeń określanych umową i zastrzeganie przez nich np. że nie stanowi nieprawidłowego wykonania umowy zmiana terminu spełnienia usług transportowych, jest niezgodne z prawem. Biuro nie może też zastrzec, że nie odpowiada za szkodę w majątku uczestnika imprezy (np. zniszczenie lub kradzież bagażu).
Także okoliczność, że konsument sam rezygnuje z części świadczeń, nie oznacza, że biuro podróży przestaje być odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie reszty usług objętych umową. Biuro nie może więc zastrzec, że w razie późniejszego dotarcia uczestnika do miejsca imprezy turystycznej, nie gwarantuje usług o standardzie uzgodnionym w umowie.

Jest kilka wyjątków

Biuro nie poniesie jednak odpowiedzialności, gdy nie mogło wykonać umowy z powodu działania lub zaniechania klienta (np. spóźnił się na lot) albo siły wyższej, czyli działania niemożliwego do przewidzenia (np. zamieszek w kraju wypoczynku). Nie odpowie także, jeśli powodem niewykonania albo nienależytego wykonania umowy było zachowanie osoby trzeciej, która nie uczestniczyła w wykonywaniu usługi, ale tylko gdy nie można było tego zachowania przewidzieć lub uniknąć. W innych przypadkach biuro ponosi odpowiedzialność.
Uważaj! Te klauzule w umowach z biurem podróży są niezgodne z prawem
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA