fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Wtórnik tablic rejestracyjnych pojazdu można uzyskać jedynie w razie ich kradzieży

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Wtórnik tablic rejestracyjnych pojazdu można uzyskać jedynie w razie ich kradzieży
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I OSK 2483/11) zakończył długotrwałe zabiegi Iwony P. o wydanie takiego wtórnika.
Pojazd marki Skoda został kupiony na nazwisko Dariusza P., na prowadzoną działalność gospodarczą. Faktycznie był to jednak samochód rodzinny, używany do celów prywatnych  w trakcie trwania związku małżeńskiego Dariusza i Iwony P., w warunkach wspólności majątkowej. Po rozwodzie Dariusz P. zdjął Jednak, i zabrał, tablice rejestracyjne, uniemożliwiając  byłej żonie korzystanie z samochodu. Iwona P. zwróciła się więc do prezydenta Szczecina o wydanie wtórnika obu (przedniej i tylnej) tablic rejestracyjnych z powodu ich kradzieży przez byłego małżonka. Do wniosku dołączyła dane techniczne pojazdu, oświadczenie, że jest on współwłasnością, jej oraz Dariusza P., wyrok rozwodowy i zaświadczenie komisariatu policji, potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
Prezydent Szczecina odmówił wydania wtórnika. Powołał się na przepisy, zgodnie z którymi do uzyskania wtórnika tablic potrzebna jest zgoda właściciela pojazdu. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, że przedmiotami majątkowymi, służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, małżonek ten zarządza samodzielnie. Natomiast w razie kradzieży tablic stosuje się  § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia ministra infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Przepis mówi, że w razie kradzieży tablic, nowy dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną, organ rejestrujący wydaje na wniosek właściciela, po przedstawieniu  policyjnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży. Tymczasem z wnioskiem o wyrobienie wtórników wystąpiła była żona właściciela pojazdu, bez upoważnienia od właściciela.Nie było też kradzieży, ponieważ to Dariusz P. sam zdjął tablice. Złożył też w Urzędzie Miasta oświadczenie o własności samochodu, o nie wyrażeniu zgody na wydanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz oświadczenie, że pojazd stanowi przedmiot postępowania sądowego.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na odmowną decyzję prezydenta miasta, Iwona P. zarzuciła, że odmowa wydania wtórnika tablic rejestracyjnych pełnoprawnemu współwłaścicielowi samochodu narusza w sposób dyskryminacyjny prawo do korzystania ze współwłasności.
WSA stwierdził jednak, że prezydent Szczecina nie złamał prawa. Skoro tablice rejestracyjne nie zostały skradzione, nie ma podstaw do zastosowania przepisu, określającego, kiedy można wydać wtórnik —  stwierdził. A nawet gdyby rzeczywiście doszło do kradzieży, wydanie wtórnika może nastąpić na wniosek współwłaścicieli pojazdu, a nie tylko jednego z nich.
W skardze kasacyjnej do NSA, Iwona P. powołała się m.in.na art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o ustawowej wspólności majątkowej małżonków. Każdy ze współwłaścicieli samochodu może więc nim rozporządzać — stwierdziła. NSA uznał jednak, że wyrok WSA i decyzja prezydenta Szczecina były prawidłowe. Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych możliwe jest tylko w razie ich kradzieży.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA