Komentarz partnera

W zarządzeniu tą zmianą niezwykle istotna jest dbałość o motywację zatrudnionych i dobór takich benefitów, które spełnią oczekiwania wszystkich pracowników, bez względu na miejsce pracy – w biurze czy w domu.

Z najnowszego badania „Potrzeby pracowników 2021" wynika, że idealny benefit pracowniczy to taki, który wspiera domowy budżet – tak pragmatyczne podejście deklaruje 67 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Elastyczność wyboru miejsca i czasu korzystania z benefitu jest niezwykle istotna dla aż dwóch trzecich ankietowanych. Badanie pokazało także, że aż 76 proc. chce korzystać z dofinansowania posiłków, a otrzymuje je jedynie 18 proc. zatrudnionych. To olbrzymia dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami pracowników a ofertą pracodawców. Co więcej, 38 proc. ankietowanych deklaruje skłonność do rezygnacji z aktualnych świadczeń na rzecz benefitu żywieniowego.

Rozwiązaniem, które wpisuje się w aktualne trendy, jest Karta Lunch Pass od Sodexo, którą można płacić za posiłki w restauracjach, barach i innych punktach gastronomicznych w całej Polsce oraz przy zamawianiu przez internet. Czyli sprawdzi się doskonale w hybrydowym modelu pracy, zarówno w biurze, jak i w domu. To nowoczesny benefit żywieniowy, który stanowi realne wsparcie domowego budżetu i ma silny wpływ na prawidłowe odżywianie pracowników, a w konsekwencji na ich zdrowie. Badanie jasno pokazało, że dla pracowników najważniejsze jest zdrowie – co trzeci zatrudniony oczekuje od pracodawcy wsparcia w tym obszarze w najbliższych miesiącach. Ponadto taki benefit niesie za sobą korzyści finansowe także dla firmy – jest zwolniony ze składek ZUS w wysokości 190 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego. W praktyce oznacza to aż do 462 zł oszczędności na jednym pracowniku rocznie.

Polska dąży do polityki benefitowej obowiązującej w wielu krajach europejskich, gdzie dofinansowanie posiłków jest jednym z ważniejszych świadczeń pozapłacowych. Przykładem mogą być Rumunia, Słowacja czy Belgia, gdzie udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych sięga nawet 40–50 proc. pracującej populacji.

Benefit pozapłacowy w postaci dofinansowania posiłków to zdecydowanie trend na najbliższe lata. Z jednej strony pozwala na optymalizację systemów wynagrodzeń, a z drugiej w pełni odpowiada na zróżnicowane oczekiwania pracowników, bez względu na model, w którym pracują.

Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce

Komentarz partnera