184 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 112.3.2020 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. nr 112.106.2019 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2020 r.