- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 3 listopada 2020 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (DzU z 13 listopada 2020 r., poz. 2012)